×

Są różne rodzaje pomiarów geodezyjnych i mapowania terenu

Aby rozpocząć pomiary i mapowanie terenu, geodeta potrzebuje przynajmniej teodolitu i poziomicy. Teodolit jest również uważany za ostateczny pomiar. Służy do pomiaru kątów pionowych i poziomych między punktami. Posiadanie odpowiedniego sprzętu pomiarowego zapewnia dokładne i wiarygodne wyniki badań terenu. Jako właściciel nieruchomości musisz zrozumieć możliwe…