×

O terapii dla par jednopłciowych

W Polsce około 10 procent osób ma orientację homoseksualną. Osoby te muszą radzić sobie z tymi samymi problemami, co te o orientacji heteroseksualnej, a dodatkowo muszą radzić sobie z akceptacją siebie, napiętnowaniem, wykluczeniem, niestety czasami również ze strony najbliższych. Ludzie ci żyją z nieuzasadnionym poczuciem winy, boją się ujawnić, by nie narażać się na ostracyzm. Osoby o orientacji homoseksualnej, są wykluczone, przynajmniej w Polsce. Przedstawiciele LGBT nie mogą u nas: zawrzeć związku małżeńskiego, wychowywać dzieci. Terapia stanowić będzie walkę o siebie, nauczy akceptacji i szacunku do siebie.

Wszystko co ważne na temat psychoterapii par LGBT
Dla tych, którzy mają problem w nawiązywaniu komunikacji społecznej, rozwiązaniem jest terapia dla par jednopłciowych, z uwagi na to, że tego rodzaju związki funkcjonują często na obrzeżach życia społecznego, a utrzymywanie takiej relacji wymaga wiele pracy i zaangażowania. Terapia par LGBT pod wieloma względami przypomina tę kierowaną do par heteroseksualnych. Przyniesie dobre owoce, wtedy kiedy poświęcimy się jej, podejmiemy pracę nad sobą i będziemy wierzyli w jej powodzenie.

Co uzyskamy, udając się na terapię indywidualną?

Sytuacja społeczno- polityczna w Polsce skutkuje nieustannym poczuciem wykluczenia. Dzięki podjęciu terapii indywidualnej: z analizujemy wszelkie aspekty własnej osobowości, nauczymy się akceptacji i szacunku względem własnych skłonności. Terapia indywidualna pomoże osobie o orientacji homoseksualnej poczuć się wartościowym członkiem społeczeństwa, pozwoli na zdobycie większej pewności siebie. Część osób należących do środowiska LGBT+ przejawia trudności z samoakceptacją. Osoby takie mogą, uważać siebie za 'złych’, a podczas terapii otrzymają od terapeuty pomoc w oswojeniu swojej seksualności, którą często zrzucali na dalszy plan, wypierając. Lekarz pomoże takim osobom znaleźć sposób, na poradzenie sobie z potencjalną krytyką zewnętrzną. W terapii niezwykle ważny jest 'coming- out’, czyli zakomunikowanie otoczeniu, że jest się osobą o orientacji homoseksualnej, co wymaga odwagi, jednak stanowi krok do uzdrowienia strefy psychicznej. Życie w ciągłym napięciu może doprowadzić do choroby psychicznej, dlatego też trzeba wykonać ten krok, by w końcu przestać żyć w lęku. Psychoterapia da siły do podjęcia walki o siebie.

Praca nad związkiem, dlaczego jest tak istotna?

Każdy związek stanowi połączenie dwóch wyjątkowych, indywidualnych osób. Relacje homoseksualne są odmiennie odbierane przez różne środowiska, obok słów wsparcia wielu ludzi nastawionych jest do takich związków w sposób negatywny. Stwierdzić można, że związek tego typu rozwija się w atmosferze wrogości ze strony części społeczeństwa, dlatego niezwykle ważne jest, by partnerzy rozumieli siebie, potrafili sobie radzić z tymi niesprzyjającymi okolicznościami. Ważne jest, żeby obie strony komunikowały sobie nawzajem wzajemne emocje, wyrażane na przyjaznych zasadach.