×

Zatrudnienie pracownika na umowę na czas próbny

Według polskiego prawa pracownik z pracodawcą może podpisać różne umowy o pracę. Przykładowo może być to umowa przewidująca że pracownik zostaje zatrudniony na czas próbny.

Jest to wygodna opcja dla pracodawcy, który może sprawdzić umiejętności pracownika, i po trzech miesiącach po wygaśnięciu umowy zatrudnić go na stałe. Można także zatrudnić pracownika ndo wykonania określonej pracy. Umowa o pracę zawarta na czas potrzebny do wykonania określonego zadania. Artykuł 25 Kodeksu pracy określa między innymi umowę o pracę zawartą na czas wykonania określonego zadania. Jest to różnorodna umowa na czas określony, która zawierana jest między innymi w zakresie wykonywania obiektów architektonicznych i prac rolniczych. Głównym celem tego typu umów jest to, że wolą stron jest zawarcie umowy o pracę na czas określony, ale strony nie mogą precyzyjnie określić terminu wykonania pracy. Czas trwania umowy o pracę uzależniony jest od wykonywanych robót.

Czas trwania pracy musi być jasny i nie może być zależny od pracodawcy. Z reguły tego rodzaju umowy nie można wypowiedzieć.

Istnieje możliwość kilkukrotnego zawierania tego rodzaju umowy o pracę, ale jeśli prowadzi to do obejścia przepisów prawa, praktyka taka jest traktowana jako zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa tego typu powinna zawierać określenie stron, rodzaj robót, termin zawarcia umowy oraz warunki wynagrodzenia. Umowa o pracę zawarta na czas potrzebny do wykonania określonego zadania może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawcy chętnie zatrudniali pracowników na takich umowach, ponieważ uelastyczniają ich, ale z drugiej strony dla pracowników taki rodzaj umowy jest mniej stabilny. Oczywiście pracownicy najbardziej pożądają umowy na czas nieokreślony, tego rodzaju umowa chroni pracownika przykładowo przed zwolnieniem. W tym przypadku zwolnienia pracownika jest trudniejsze, zwłaszcza jeżeli w zakładzie pracy działają związki zawodowe. W niektórych przypadkach zwolnienia pracownika może przydać się adwokat prawo pracy.