×

Dzieci z wadą postawy mogą skorzystać z pomocy rehabilitanta

Fizjoterapia pomaga w urazach sportowych zarówno na boisku, jak i poza nim.

Stany takie jak uraz więzadła kolana, uraz łąkotki, uraz rotatora czy zwichnięcie kostki z pewnością będą wymagały pomocy ze strony fizjoterapeuty, aby pacjent szybciej powrócił do sprawności fizycznej. Istnieją różne schorzenia neurologiczne, które wymagają regularnej fizjoterapii. Uszkodzenia układu nerwowego, mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych mogą być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak uraz, niektóre infekcje, wady wrodzone, choroby związane z niedoborem, takie jak witamina B-12 i nowotwór. Problemy takie jak porażenie mięśni, bez względu na to, czy jest to hemiplegia, czy tetraplegia. Inne, takie jak ataksja, zawroty głowy, sztywność spowodowana chorobą Parkinsona, drżenie i dystonia. We wszystkich takich warunkach wymagana jest długoterminowa fizjoterapia. Celem fizjoterapii jest osiągnięcie niezależności pacjenta oraz poprawa jego możliwości ruchowych. Gdy niemożliwe jest osiągnięcie czynności funkcjonalnej, wówczas fizjoterapeuta spróbuje pomóc pacjentowi zrekompensować utratę. Na przykład pacjent z paraplegią, który nie jest w stanie chodzić, może zostać nauczony korzystania z wózka inwalidzkiego i ewentualnie przystosowanego samochodu w celu jak największej mobilności.

Korzystanie z rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu pomaga poprawić ich jakość życia.

W przypadkach takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, uszkodzenie rdzenia kręgowego i udar rehabilitant pomaga w modyfikowaniu czynności zgodnie z aktualnymi warunkami i zakresem ruchu pacjenta. Wiele dzieci rodzi się z problemami neurologicznymi lub ciężkimi chorobami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie, dlatego należy skorzystać z pomocy ośrodka, w którym oferowana jest rehabilitacja dzieci Warszawa. Pomaga to dzieciom zmniejszyć spastyczność, pomóc im poradzić sobie z problemami ruchowymi, uniezależnić je i wzmocnić mięśnie. W obecnych czasach dzieci często cierpią również z powodu wad postawy, a jest to głównie spowodowane siedzącym trybem życia. Fizjoterapeuci wprowadzają również system ćwiczeń w domu, aby dodatkowo wzmocnić mięśnie dziecka z wadą postawy.